Müügitingimused

1. Üldtingimused
1.1. Üldised müügitingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna www.ramp.ee (edaspidi CityRamp e-pood) omanik CityRamp OÜ registrikood 11415098 vahel.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerib CityRamp e-poe vahendusel toodete tellimisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3. CityRamp OÜ jätab endale õiguse muuta ühepoolselt müügitingimusi ja toote hindu, et olla oma tegevuses efektiivne ja konkurentsivõimeline. Müügi ja hinnakirja muudatused jõustuvad, kui need on avaldatud interneti leheküljel www.ramp.ee. Kliendile kehtivad hinnad, mis on www.ramp.ee lehel ostu sooritamise ajal.
1.4. Kui isik esitab CityRamp e-poes tellimuse, siis sellega ta kinnitab, et on tutvunud müügitingimustega ning on nendega nõus.

2. Hinnad
2.1. CityRamp OÜ e-poes toodud hinnad on eurodes ning hindadele lisandub käibemaks 20%. Hinnad ei sisalda kohaletoimetamiskulusid.
2.2. Tellimused maksumusega üle 2000 eur + 20% toimetatakse Eesti piires kohale tasuta.
2.3. Kohaletoimetamiskulusid ei rakendata, kui klient tuleb kaubale ise lattu järgi.

3. Tellimuse vormistamine e-poes
3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkel, millal ta on sobiva toote lisanud ostukorvi.
3.2. Toote ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.
3.3. Klient saab vajadusel muuta ostukorvis olevate toodete kogust kasutades +/- nuppu või üldse ostukorvist toote/tooted eemaldada.
3.4. Kliendi poolt esitatavad küsimused tuleb kirjutada Märkuste lahtrisse või saata e-kiri aadressile info@ramp.ee enne tellimuse kinnitamist.
3.5. Tellimuse vormistamisel valib Klient sobiliku kauba kätte saamise viisi. Kui kauba tarneaadress erineb arve tasuja andmetest, siis tuleb õige kauba tarne aadress sisestada vajutades „saada teisele aadressile“.
3.6. Tellimuse vormistamiseks vajutab Klient nupule „Kinnita tellimus“.
3.7. Müügileping loetakse täidetuks kui Klient on tasunud talle esitatud arve sellel märgitud makseaja jooksul.
3.8. CityRamp e-poes toimub ainult toodete tellimine. Arve saadetakse kliendile pärast tarneaja ja transpordi maksumuse välja selgitamist.

4. Tellitud toodete eest tasumine
4.1. Tellitud toodete eest tasumine toimub vastavalt saadetud arvele pangaülekandega CityRamp OÜ Swedbank pangaarvele EE082200221037659575. Sularahas tasumine kaubale lattu järgi tulles puudub.
4.2. Kliendi tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui ostusumma ei ole 7 päeva jooksul laekunud CityRamp OÜ pangaarvele (EE082200221037659575).
4.3. CityRamp OÜ firmal on omandiõigus kaubale seni, kuni tellitud kaupade ja transpordi eest on täies ulatuses tasutud.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
5.1. Ligikaudne tarneaeg ja transpordi maksumus täpsustatakse kliendiga üle enne arve väljastamist. Kohaletoimetamise aadress märgitakse eraldi ka arvel koos transpordi maksumusega. Kui kaubale tullakse lattu järgi, siis edastatakse täpsed juhised ning kontaktid kauba kätte saamiseks.
5.2. Palume jälgida tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toote/toodete kohaletoimetamisel. CityRamp OÜ ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja/või tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus ja/või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
5.3. Toodete vastuvõtmisel soovitame Kliendil toodete pakend ja kogus koheselt üle kontrollida ning pretensioonide korral märkida saatelehele sellekohane märkus. Palume Kliendil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@ramp.ee. Transpordi saatelehele alla kirjutades kinnitatakse, et kaup oli korrektne ja komplektne ega oma puudusi.
5.4 Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel.
5.5. CityRamp OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate CityRamp OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
5.6. CityRamp OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida CityRamp OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist CityRamp OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

6. Toote tagastamine
6.1. Tooted, mis on valmistatud Kliendile eritellimustöö alusel tagastamisele ei kuulu.
6.2. Toote tagastamise kulud kannab Klient kui toote tagastamise soov tekkis Kliendil. Kui toode oli kahjustatud või ei vastanud tellitule, kannab transpordi kulud CityRamp OÜ. Tagastatav toode peab olema kasutamata ning originaalpakendis.
6.3 Kliendi enda soovil tagastamisel tuleb CityRamp OÜ esindajaga läbi rääkida tagastamise tingimused.

7. Garantii
7.1. CityRamp OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 1 aasta jooksul arvates toodete üleandmisest Kliendile.
7.2. Garantii kehtib tootmisvigadele normaalse ning tavapärase kasutuse puhul.
7.3 Eritellimuse toodetele ning kliendi poolt ümberehitatud toodetele garantii ei kehti. Lisaks ei kehti garantii ka mittesihtotstarbelisest kasutamisest tingitud vigadele.

8. Isikuandmete töötlemine
8.1 CityRamp e-pood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

 

 

Don`t copy text!